Sovellus vaatii toimiakseen vuoden 1997 jälkeen ilmestyneen "Microsoft Internet Explorer" -selaimen, koska sovellus käyttää joissakin paikoissa skriptikieltä JavaScript!

Sovellus alkaa salattuun verkkokansioon kirjautumisella.

 1. Syöttäkää käyttäjänimeksi ja salasanaksi sähköpostitse saamanne tiedot. 2. Seuraavaksi kysytään itse sovelluksen käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myöskin saitte minulta sähköpostitse. (Sovelluksessa on myöhemmin kohta, missä pystytään itsekin antamaan opettajille tunnuksia ja salasanoja, tehtävien lisäämistä ja vasrtauksien tarkastamista varten.) Syöttäkää siis saamane "Tunnus" ja "Salasana" ja painakaa "Kirjaudu" -painiketta. 3. Seuraavaksi eteenne aukeaa opettajille tarkoitettu kokeen hallintasivusto. Sivulta voidaan valita tehtäväksi kysymysten lisäystä / muokkausta tai niiden poistoa, kuulusteltavien oppilaiden lisäämistä kuulusteltaviksi, vastauksien tarkastusta / niiden poistamista / KAIKKIEN oppilaiden poistamista kuulusteltavien oppilaiden listasta, tai tarkastajien tai kysymysten kirjoittajien tunnuksien ja salasanojen syöttämisen.
Kysymysten syöttäminen:
 1. Opettajien puolen etusivussa painakaa linkkiä "Kirjoita / muokkaa / poista kysymykset".
 2. Avautuvassa sivussa valitkaa kirjoitettavan kysymyksen tyyppi (vapaamuotoinen kysymys, oikeinkirjoituskysymys, täydennystehtäväkysymys tai monivalintatehtävä)
Vapaamuotoisen kysymyksen kirjoitus
 1. Painakaa linkkiä "Kirjoita vapaamuotoinen kysymys". 2. Tarkistakaa ylläolevasta, jo mahdollisesti aikaisemmin syötettyistä kysymysryhmistä jos syöttämäksi aiottu kysymys kuuluisi johonkin aikaisemmin käytettyyn ryhmään. Jos valmis ryhmä löytyy, voitte siirtyä seuraavaan kohtaan. Jos sopivaa kysymysryhmää ei listassa vielä ole, voitte lisätä halutun kysymysryhmän kirjoittamalla uusi kysymysryhmä syöttökenttään ja painaa painiketta "Tallenna kysymysryhmä". Kirjoitettu kysymysryhmä tulee listaan näkyviin.

 3. Seuraavaksi kirjoitetaan varsinainen kysymys, eli ensiksi valitaan ruudun alaosasta haluttu kysymysryhmä (kohdassa "Valitse kysymyksen kysymysryhmä"). Seuraavaksi kirjoitetaan syöttökenttään haluttu kysymys. Lainausmerkkejä ja heittomerkkejä EI saa käyttää. Kun kysymys on kirjoitettu painataan painiketta "Lähetä kysymys"; painike "Tyhjennä kysymys" tyhjentää jo mahdollisesti kirjoitetun tekstin syöttökentästä. 4. Seuraavaksi voidaan kirjoittaa uusi kysymys, mahdollisine kysymysryhmineen, valita kirjoitettavaksi muun tyyppinen kysymys (ohjeet myöhemmin) tai palata kysymysten syöttöosion etusivulle esimerkiksi tarkastelemaan ja muokkaamaan jo aikaisemmin kirjoitettuja kysymyksiä, painamalla linkkiä "Kysymykset (kirjoitetut kysymykset ym.)".
Oikeinkirjoitustehtävän syöttäminen:
 1. Painakaa kysymysten syöttösivulta linkkiä "Kirjoita oikeenkirjoituskysymys".
 2. Kirjoittakaa ilmestyneeseen syöttökenttään kirjoitusvirheellinen teksti. Lainausmerkkejä ja heittomerkkejä EI saa käyttää.
 3. Painakaa painiketta "Lähetä tehtävä"; painike "Tyhjennä tehtävä tyhjentää jo mahdollisestikirjoitetun tekstin syöttökentästä. 4. Seuraavaksi voidaan palata kysymysten syöttöosion etusivulle esimerkiksi tarkastelemaan ja muokkaamaan jo aikaisemmin kirjoitettuja kysymyksiä, painamalla linkkiä "Kysymykset (kirjoitetut kysymykset ym.)".
Täydennystehtävän syöttäminen:
 1. Painakaa kysymysten syöttösivulta linkkiä "Kirjoita täydennystehtävä".
 2. Kirjoittakaa ilmestyneeseen syöttökenttään täydennettävä teksti ja korvatkaa täydennettävät sanat numeroilla (numero/sana). Lainausmerkkejä ja heittomerkkejä EI saa käyttää.
 3. Painakaa painiketta "Lähetä tehtävä"; painike "Tyhjennä tehtävä tyhjentää jo mahdollisestikirjoitetun tekstin syöttökentästä. 4. Seuraavaksi voidaan palata kysymysten syöttöosion etusivulle esimerkiksi tarkastelemaan ja muokkaamaan jo aikaisemmin kirjoitettuja kysymyksiä, painamalla linkkiä "Kysymykset (kirjoitetut kysymykset ym.)".
Monivalintakysymyksen syöttäminen:
 1. Painakaa kysymysten syöttösivulta linkkiä "Kirjoita monivalintakysymys".
 2. Tarkistakaa yllä olevasta, jo mahdollisesti aikaisemmin syötettyistä kysymysryhmistä jos syöttämäksi aiottu kysymys kuuluisi johonkin aikaisemmin käytettyyn ryhmään. Jos valmis ryhmä löytyy, voitte siirtyä seuraavaan kohtaan. Jos sopivaa kysymysryhmää ei listassa vielä ole, voitte lisätä halutun kysymysryhmän kirjoittamalla uusi kysymysryhmä syöttökenttään ja painaa painiketta "Tallenna kysymysryhmä". Kirjoitettu kysymysryhmä tulee listaan näkyviin.

 3. Seuraavaksi kirjoitetaan varsinainen kysymys, eli ensiksi valitaan ruudun alaosasta haluttu kysymysryhmä (kohdassa "Valitse kysymyksen kysymysryhmä"). Seuraavaksi kirjoitetaan syöttökenttään haluttu kysymys. Lainausmerkkejä ja heittomerkkejä EI saa käyttää. Kun kysymys on kirjoitettu painetaan painiketta "Lähetä kysymys"; painike "Tyhjennä kysymys" tyhjentää jo mahdollisesti kirjoitetun tekstin syöttökentästä. 4. Seuraavaksi kirjoitetaan kirjoitetun monivalintakysymyksen vaihtoehdot, näytön alaosassa. 5. Monivalintavaihtoehto lisätään painamalla linkkiä "Lisää vaijhtoehto kysymykseen 'kysymys'", ilmestyneeseen syöttökenttään kirjoitetaan kirjoitetuksi haluttu vaihtoehto ja painetaan "Lisää vaihtoehto". "Tyhjennä vaihtoehto"-painiketta painamalla tyhjentyy vaihtoehdon kirjoituskenttä. Sivu ohjautuu takaisin monivalintatehtävän ja vaihtoehtojen kirjoitussivuun, jonka alaosassa on siis kirjoitetut monivalintakysymykset, joista´voidaan valita monivalintakysymys uudestaan ja kirjoittaa sille uusi vaihtoehto. Linkkiä "Kysymykset (kirjoitetut kysymykset ym.)" painamalla, päästään takaisin kysymysten kirjoituksen etusivulle.


Kirjoitettujen kysymysten muokkaaminen ja/tai poistaminen:
 1. Kysymysten syöttämisen etusivulla, ruudun alaosassa, näkyy kirjoitetut vapaamuotoiset kysymykset, joita päästään muokkaamaan/poistamaan, painamalla muokattavaksi halutun kysymyksen oikealla puolella olevaa linkkiä "Muokkaa".
 2. Linkkiä painamalla aukeaa sivu, missä näkyy pudotusvalikossa kysymyksen kysymysryhmä ja tekstikentässä itse kysymys. Pudotusvalikosta voidaan valita mahdollisesti uusi kysymysryhmä kysymykselle ja/tai muokata syöttökentässä olevaa kysymystä, jonka jälkeen muutokset tallennetaan painamalla painiketta "Tallenna".
 3. Kirjoitettu kysymys voidaan poistaa, painamalla kysymyksen kohdalla olevaa painiketta "Poista".
 4. "Poista vapaamuotoiset kysymykset"-painikkeen painaminen poistaa KAIKKI vapaamuotoiset kysymykset. Sivulla olevan "Poista vastaajat" -painaminen vie sivulle, mistä on mahdollisuus poistaa joko haluttu vastaaja JA vastaajan vapaamuotoisten kysymysten vastaukset tai kaikki vastaajat JA kaikki vapaamuotoisten kysymysten vastaukset. 5. Kirjoitettuja täydennystehtäviä päästään muokkaamaan ja turhia täydennystehtäviä päästään poistamaan, valitsemalla kysymysten syöttöosoion etusivulta linkki "Täydennystehtävät".
 6. Linkin painaminen tuo esiin listan kirjoitetuista täydennystehtävistä.
 7. Haluttua kysymystä päästään muokkaamaan, painamalla sen oikealla puolella olevaa linkkiä "Muokkaa". Linkin painaminen tuo esiin muokattavan kysymyksen ja siihen tehdyt muutokset voidaan tallettaa, painamalla painiketta "Tallenna"; Lainausmerkkejä ja heittomerkkejä EI saa käyttää. Täydennystehtäväluettelossa olevien täydennystehtävien oikealla puolella olevan painikkeen "Poista" painamisella poistetaan poistettavaksi haluttu täydennystehtävä. "Poista täydennystehtävät"-painikkeen painaminen poistaa KAIKKI täydennystehtävät. Sivulla olevan "Poista vastaajat" -painaminen vie sivulle, mistä on mahdollisuus poistaa joko haluttu vastaaja JA vastaajan täydennystehtävien vastaukset tai kaikki vastaajat JA kaikki täydennystehtävien vastaukset. 8. Kirjoitettuja oikeinkirjoitustehtäviä päästään muokkaamaan ja turhia oikeinkirjoitustehtäviä päästään poistamaan, valitsemalla kysymysten syöttöosoion etusivulta linkki "Oikeinkirjoitustehtävät".
 9. Linkin painaminen tuo esiin listan kirjoitetuista täydennystehtävistä.
 10. Haluttua kysymystä päästään muokkaamaan, painamalla sen oikealla puolella olevaa linkkiä "Muokkaa". Linkin painaminen tuo esiin muokattavan kysymyksen ja siihen tehdyt muutokset voidaan tallettaa, painamalla painiketta "Tallenna"; Lainausmerkkejä ja heittomerkkejä EI saa käyttää. Oikeinkirjoitustehtäväluettelossa olevien tehtävien oikealla puolella olevan painikkeen "Poista" painamisella poistetaan poistettavaksi haluttu oikeinkirjoitustehtävä. "Poista oikeinkirjoitustehtävät"-painikkeen painaminen poistaa KAIKKI oikeinkirjoitustehtävät. Sivulla olevan "Poista vastaajat" -painaminen vie sivulle, mistä on mahdollisuus poistaa joko haluttu vastaaja JA vastaajan oikeinkirjoitustehtävien vastaukset tai kaikki vastaajat JA kaikki oikeinkirjoitustehtävien vastaukset. 11. Kirjoitettuja monivalintakysymyksiä päästään muokkaamaan ja turhia monivalintakysymyksiä päästään poistamaan, valitsemalla kysymysten syöttöosoion etusivulta linkki "Monivalintakysymykset".
 12. Linkin painaminen tuo esiin listan kirjoitetuista monivalintakysymyksistä.
 13. Haluttua kysymystä päästään muokkaamaan, painamalla sen oikealla puolella olevaa linkkiä "Muokkaa". Linkin painaminen tuo esiin muokattavan kysymyksen ja siihen tehdyt muutokset voidaan tallettaa, painamalla painiketta "Tallenna"; Lainausmerkkejä ja heittomerkkejä EI saa käyttää. Monivalinakysymysluettelossa olevien kysymysten oikealla puolella olevan painikkeen "Poista" painamisella poistetaan poistettavaksi haluttu monivalintakysymys. "Poista monivalintakysymykset"-painikkeen painaminen poistaa KAIKKI monivalintakysymykset. Sivulla olevan "Poista vastaajat" -painaminen vie sivulle, mistä on mahdollisuus poistaa joko haluttu vastaaja JA vastaajan monivalintakysymysten vastaukset tai kaikki vastaajat JA kaikki monivalintakysymysten vastaukset.


Oppilaan ja hänen tunnustensa lisääminen kuulusteltavien listaan tai hänen poistamisensa sieltä:
 1. Opettajien puolen etusivussa painakaa linkkiä "Lisää / poista vastaaja koetta varten". 2. Kirjoittakaa ruudun yläosassa oleviin kenttään oppilaalle hänen henkilötietonsa ja hänen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa, millä hän pääsee kirjautumaan kuulusteltavaksi. Kullakin oppilaalla PITÄÄ olla yksilöllinen käyttäjätunnus!
 3. Kun halutut tiedot on kirjoitettu paikoillensa, painakaa painiketta "Lisää".
 4. Oppilaan tiedot ilmestyivät ruudun alaosassa olevaan listaan.
 5. Kunkin oppilaan saa poistettua kuulusteltavien listasta, painamalla hänen tietojensa jälkeen olevaa painiketta "Poista".


Annettujen vastausten tarkastaminen ja niiden poistaminen tarkastuksen jälkeen tai KAIKKIEN vastaajien poistaminen:
 1. Opettajien puolen etusivussa painakaa linkkiä "Tarkista/poista vastaukset tai poista KAIKKI vastaajat". 2. Linkin painaminen tuo esiin sivun, minkä yläosassa on ohjeita vastausten tarkastamiseksi ja alaosassa annetut vapaamuotoisten tehtävien vastaukset. 3. Kunkin vastauksen ensimmäisellä rivillä näkyy linkkinä vastaajan tunnus, mitä painamalla avautuu sivu, missä kerrotaan kenelle tunnus kuluu. 4. Vastausrivissä seuraavana on vastatun kysymyksen kysymysryhmä. Seuraavana lukee itse vastattu kysymys. Seuraavana on annettu vastaus (jos vastaaja on tehnyt laitonta, eli painanut hiiren oikeasta painikkeesta toimintoluettelon näkyviin ja valinnut "Edellinen", näkyy vastauksen paikalla sana "TULO"), jonka jälkeen on ohjelman mahdollistama vastausajan rekisteröinti; näinhän saadaan selville se, että onko vastaaja edes yrittänyt vastata kyseiseen kysymykseen (varsinkin jos vastaajat eivät tiedä että vastausaika rekisteröidään). Vastauksen mahdollinen muokkaaminen lisää vastausaikaa käytetyllä muokkausajalla. Vastausrivin viimeisenä olevan painikkeen "Poista" painaminen poistaa kyseisen vastausrivin vapaamuotoisten kysymysten vastauksista. Alaosan yläosassa olevan painikkeen "Poista vastaukset" painaminen poistaa KAIKKI vapaamuotoisten kysymysten vastaukset. Ruudun alaosan oikeassa ylälaidassa olevan linkin "Poista vastaajat" -painaminen vie sivulle, mitä kautta on mahdollista poistaa tietty vastaaja VASTAUKSINEEN tai kaikki vastaajat VASTAUKSINEEN.


 1. Mahdollisten täydennystehtävien vastaukset näette painamalla ruudun alaosassa olevaa linkkiä "Täydennystehtävävastaukset".
  KYSYMYSRYHMÄN VASTAUSTEN TARKASTAMINEN JA MUIDEN TOIMINTOJEN TEKEMINEN ON TÄYSIN SAMANLAISTA KUIN VAPAAMUOTOISTENKIN KYSYMYSTEN KOHDALLA.


 1. Mahdollisten oikeinkirjoitustehtävien vastaukset näette painamalla ruudun alaosassa olevaa linkkiä "Oikeinkirjoitusvastaukset".
  KYSYMYSRYHMÄN VASTAUSTEN TARKASTAMINEN JA MUIDEN TOIMINTOJEN TEKEMINEN ON TÄYSIN SAMANLAISTA KUIN EDELLISTENKIN KYSYMYSTEN KOHDALLA.


 1. Mahdollisten vaihtoehtokysymysten vastaukset näette painamalla ruudun alaosassa olevaa linkkiä "Vaihtoehtovastaukset". KYSYMYSRYHMÄN VASTAUSTEN TARKASTAMINEN JA MUIDEN TOIMINTOJEN TEKEMINEN ON TÄYSIN SAMANLAISTA KUIN EDELLISTENKIN KYSYMYSTEN KOHDALLA.


Vastausten tarkastajien (opettajien) oikeuksien antaminen, eli administrator-puolen tunnuksein ja salasanojen antaminen:
 1. Opettajien puolen etusivussa painakaa linkkiä "Lisää/poista tarkastava henkilö". 2. Avautuneen sivun yläosassa on syöttökentät joissa kysytään opettajan tunnusta ja salasanaa, mitkä lisätään administratorpuolen listaan. Tunnusten lisäämiseksi syöttäkää haluttu tunnus ja salasana ja painakaa painiketta "Lisää". Lisätty tunnus ilmestyy sivun alaosassa olevaan listaan ja uuden tunnus ja salasanaparin syöttö on mahdollista.
Oppilaiden vastausohjeisiin pääsette tästä.

Takaisin ylös

Jos kysyttävää ilmenee, nopeiten minut tavoittaa puhelimitse numerosta 050-5678 266.

Ystävällisin terveisin,

Tmi HonkoNet,
Marko Honkonen

Sulje ikkuna