Oppilaiden käyttöön suunniteltujen, koedemon ohjeet:

Oppilaiden käyttöön tehty puoli alkaa nyt verkossa, verkkoon kirjautumisella (lopullisessa, paikallisesti asennettavassa versiossa ei tätä enää tarvita, vaan tämä kirjautuminen antaa minulle mahdollisuuden kontrolloida mahdollisten asiakkaideni kirjautumista demoon). Eli tähän kohtaan syöttäkää teille sähköpostissa kertomani tunnukset, mitkä ovat samat kuin administratorpuolellakin, verkkoonkirjautumiskohdassa.

Oppilaalle suunniteltu sivusto alkaa tästä:

Varsinainen ja siis joka oppilaalle erilainen kokeeseen kirjautuminen alkaa seuraavasta tunnusten ja salasanojen syötöstä.

Näitä tunnuksia valvovat opettajat, kenellä on oikeudet administrator-puoleen kirjautumiseen.

Kun oikeat tunnus ja salasanaparit on syötetty, vastaaja on identifioitu ja hänen tehtäviensä vastaukset voi alkaa. JOS SELAIMESSA ON KÄYTÖSSÄ ns. POPUPBLOCKER, MIKÄ ESTÄÄ EI-TOIVOTTUJEN POPUP:EN ILMESTYMISEN, ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ HETI, ENNEN "KIRJAUDU" PAINIKKEEN PAINAMISTA, PAINETAA "Ctrl" -PAINIKE POHJAAN JA SITÄ PIDETÄÄN SIELLÄ, KUNNES REUNOILTAAN MUSTA NÄKYMÄ ON ILMESTYNYT RUUTUUN!

Vastauspuolen aloitussivu on suurelta osaltaan riippuvainen siitä, millaisia kysymyksiä kokeessa kysytään. Eli toisin sanoen, jos kokeessa on ainoastaan nk. vapaamuotoisia kysymyksiä, ilmestyvät ne heti ensimmäisellä sivulla näkyviin. Mutta jos niiden lisäksi on annettu erityyppisiä kysymyksiä (oikeinkirjoitus, täydennys, monivalinta), ilmestyvät linkit kyseisiin kysymyksiin, heti vapaamuotoisten kysymysten alle. Jos taas tosin yhtään vapaamuotoista kysymystä ei ole kysymyksiksi kirjoitettu, ei niitä etusivulla näy ollenkaan, mutta mahdollisten muiden kysymystyyppien linkit ovat paikoillaan. Eri kysymystyyppejä kuvaavia linkkejä painamalla, saadaan esiin kyseisen kysymysryhmän kysymykset, ja vastaaminen kyseisiin kysymyksiin voi alkaa.

Mutta ensiksi siis etusivu, missä kysymyksiä ei ole annettu tietokantaan:

Seuraavaksi kuva, missä vapaamuotoisia kysymyksiä on kirjoitettu yksi kappale:

Seuraavaksi kuva, missä oikeinkirjoituskysymyksiä on kirjoitettu yksi kappale:

Seuraavaksi kuva, missä täydennystehtäviä on kirjoitettu yksi kappale:

Seuraavaksi kuva, missä monivalintatehtäviä on kirjoitettu yksi kappale:

Ja viimeiseksi kuva, missä kaikkia kysymyksiä on kirjoitettu yksi kappale:

Kuhunkin kysymykseen pääsee vastaamaan, painamalla kunkin kysymyksen oikeassa reunassa olevaa linkkiä "Vastaa" (ON ERITYISEN TÄRKEÄÄ, ETTEI VASTAUKSISSAKAAN, KUTEN EI MYÖSKÄÄN KYSYMYKSIEN KIRJOITTAMISESSA, KÄYTETÄ LAINAUS, EIKÄ HEITTOMERKKEJÄ!):

Kun vastaus on annettu, pääsee vastauksiaan tarkastelemaan, painamalla etusivullaolevaa linkkiä "Kaikki vastaukset". Sieltä ensiksi esiin tulee ns. vapaamuotoisten kysymysten vastaukset, joiden perässä on linkit "Muokkaa" ja "Poista", joita painamalla päästään annettua vastausta muokkaamaan (jos muokkaussivulle on menty, mutta mitään muutosta ei vastaukseen haluta tehdä, päästään muokkaussivulta pois painamalla painiketta "Tallenna", jolloin annettu vastaus säilyy samana.):

Jos annettu vastaus halutaan poistaa, päästään poistosivuun, painamalla linkkiä "Poista". Sivu tuo eteen kysytyn kysymyksen ja annetun vastauksen ja antaa mahdollisuuden poistaa vastaus. Jos kuitenkin vastaus halutaankin säilyttää, päästään poistamisesta takaiin painamalla "Takaisin" linkkiä.

Muidenkin kysymystyyppien vastaus-, muokkaus- ja poistosivut ovat identtiset vapaamuoisten kysymysten vastausten kanssa, LUKUUNOTTAMATTA KUITENKIN MONIVALINTATEHTÄVIEN VASTAUKSEN POISTO-OSUUTTA, SILLÄ SIINÄ POISTUU VASTAUS HETI, KUN KUN KYSYMYS- JA VASTAUSLUETTELOSSA ANNETTUA PAINIKETTA "POISTA" PAINETAAN.

Vastaa oikeinkirjoituskysymys:

Muokkaa oikeinkirjoituskysymyksen vastausta:

Poista oikeinkirjoituskysymyksen vastaus:

Vastaa täydennystehtävä:

Muokkaa täydennystehtävän vastausta:

Poista täydennystehtävän vastaus:

Vastaa monivalintatehtävään:

Muokkaa monivalintatehtävän vastausta:

Poista monivalintatehtävän vastaus:

Oppettajien ohjeisiin järjestelmästä pääsette tästä.

Takaisin ylös

Jos kysyttävää ilmenee, nopeiten minut tavoittaa puhelimitse numerosta 050-5678 266.

Ystävällisin terveisin,

Tmi HonkoNet,
Marko Honkonen

Sulje ikkuna