Etusivu

Tuotteet

Linkit

Asiakkaitani /
referenssejäni

Lisätietopyyntö

  Tmi Honkonet vuokraa käyttöoikeuksia verkkopalveluihin JäsenNet ja LaskuNet, tekee niiden ja KoeNet-tietokantajärjestelmän asennuksia ja valmistaa uusia järjestelmiä ja www-sivuja (html+/-php+/-MySQL) asiakkaan toivomuksen mukaan.

JäsenNet on webissä toimiva järjestelmä, jonka avulla yhdistykset voivat saamillaan kirjautumistunnuksilla ylläpitää tietokantaa jäsenistään osoitetietoineen ja mahdollisesti muine haluttuine tietoineen ja niiden ja tietokannassa olevien omien tietojensa ja jäsenmaksulaskun eräpäivän perusteella tulostaa jäsenilleen toimitettavat jäsenmaksukaavakkeet. Jäsenmaksulaskuja on mahdollista tehdä kaikille jäsenille kerralla, kolmen tai useamman jäsenen ryhmässä tai yksi kerrallaan. Jäsenmaksukaavakkeista näkyvät yhdistyksen tietoihin syötetyt osoite- ja pankkiyhteystiedot, jäsenmaksun määrä ja Y-tunnus, jäsenen osoitetiedot, jäsenmaksun eräpäivä ja viitenumero Suomen pankin hyväksymällä tavalla. Jäsenmaksuista jää tietokantaan myös merkintä, jonka avulla on helppo seurata maksujen toteutumista. Laskuttava yhdistys voi lisätä laskuihin halutessaan myös logonsa laskujen oikeaan yläkulmaan antamalla logon tiedot yhdistyksen omissa osoitetiedoissa.

Tietokantaan syötetyt tiedot on suojattu ulkopuolisilta selaimilta tavallisten suojaustoimien lisäksi myös siten, että palveluun pääsee kirjautumaan vain sen koneen ip-osoitteella, jolla palvelun käyttö aloitettiin.

LaskuNet puolestaan on pk-yrityksille suunnattu verkkopalvelu, jonka avulla ne voivat luoda tietokannassa olevien asiakastietojen ja omien osoite- ja pankkiyhteystietojensa perusteella esimerkiksi asiakkailleen tulostettavat laskut, jotka sisältävät maininnat laskutettavista töistä eriteltyine hintoineen, laskutettavan kokonaissumman, halutun eräpäivän, viitenumeron Suomen pankin hyväksymällä tavalla ja kunkin hinnan kohdalla arvonlisäveron määrän, mikäli yritys on arvonlisäverovelvollinen.
Ryhmissä laskutettavien ja tulostettavien laskujen lisäksi voidaan yhdelle asiakkaalle tehtävä lasku tulostamisen sijaan toimittaa myös sähköpostitse.
Laskuttava yritys voi lisätä laskuihin halutessaan myös logonsa laskujen oikeaan yläkulmaan antamalla logon tiedot yrityksen omissa osoitetiedoissa.

Nämä tekemäni verkkopalvelut on mahdollista Windows-ympäristössä (Microsoft Windows 98 tai uudempi) Turun alueella hankkia myös omalle yhdistykselle tai pk-yritykselle asennuspalveluna valmiiksi asennettuna, jolloin koneen, johon järjestelmä asennetaan, ei edes tarvitse olla yhteydessä internetiin. Tällaisessa tapauksessa järjestelmää on myös mahdollista haluttaessa käyttää yhdistyksen tai yrityksen omassa lähiverkossa.

KoeNet on lähinnä peruskoulun ala-asteelle tai ohjelmaa muokkaamalla esimerkiksi joillekin jäsentensä testaamista tarvitseville järjestöille tarkoitettu koejärjestelmä. Järjestelmässä opettaja voi (omalla tunnuksellaan) antaa testattaville tunnuksia ja salasanoja, antaa uusia järjestelmän hallintaoikeuksia ja luoda monivalinta- ja oikeinkirjoituskysymyksiä ja vapaamuotoisia kysymyksiä. Ohjelmaa käytettäessä jokainen testattava vastaa kysymyksiinsä varmasti ''omalla nimellään'', sillä testattavathan saavat tietää omat tunnuksensa vasta juuri ennen testitapahtuman alkua. Testattavien vastaukset tallentuvat kysymysten kera tietokantaan, josta opettaja voi tarkistaa vastaukset ja näkee myös vastausajan, johon on lisätty myös aika, jonka testattava on mahdollisesti käyttänyt vastauksen korjaamiseen.
KoeNet-järjestelmä toimitetaan asiakkaalle asentamalla se valmiiksi paikan päällä. Tässä vaiheessa tulee kyseeseen lähinnä Turun alue.

Koska KoeNet on edes demoversiona internetympäristössä toteutettavaksi liian laaja, en valitettavasti pysty esittelemään järjestelmän toimivuutta muuten kuin esittelemällä sitä käyttäen ohjetiedostoa, mikä esittelee järjestelmän toimivuutta kokonaisuudessaan.
KoeNet-järjestelmän opettajille suunnattuun osaan pääsette tutustumaan tästä ja oppilaiden vastauspuoleen tästä.

Jo tekemieni järjestelmien lisäksi teen MySQL/PHP järjestelmiä asiakkaan omien tarpeiden mukaan. Tämän lisäksi teen myös www-sivuja, käyttäen normaalia html:ää tai asiakkaan helpohkon päivityksen mahdollistavaa MySQL/PHP -yhdistelmää. Internetsivut toteutan käyttäen asiakkaan mahdollisesti suunnittelemaa sivujen ulkonäköä; on myös mahdollista käyttää ulkopuolista graafikkoa.

Kanslerintie 6C71,20200 TURKU Y-tunnus:2045381-6 GSM:050 567 8266 marko.honkonen@honkonet.fi